דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2022

דוח היתרים

רישוי וביצוע

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2022

תכניות

ישיבות ועדה

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

דוח היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות ועדה

אינטרנט ומחשוב

 

דיווח הממונה לפי חוק חופש המידע לשנת 2021

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים​

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות ועדה

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לשנת 2017 ורבעון ראשון לשנת 2018

היתרים

רישוי ומידע

 

היתרים וביצוע לחודשים אפריל - ספטמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר 2018

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תוכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב