עדכונים

 • התחדשות עירונית במזכרת בתיה

  הועדה המחוזית מרכז אישרה ב 17 דצמבר 2019 את בקשת הוועדה זמורה להכריז על מתחם של 53 דונם במזכרת בתיה כמתחם שניתן לתכנן בו התחדשות עירונית. ההחלטה מאפשרת לוועדת זמורה להגביל את הוצאת ההיתרים במתחם למשך שנה וחצי וזאת על מנת שניתן יהיה לתכנן את ההתחדשות העירונית מבלי שיקבעו עובדות חדשות בשטח.

 • עדכונים

  תמ"ל 1074 - קרית עקרון צפון מזרח - לחץ כאן

  תמ"ל 1079 - תכנית מועדפת לדיור- בני עי"ש - לחץ כאן

מידע כללי

ימים ושעות קבלת קהל:

יום שני 09:00 - 11:00

יום רביעי 13:00 - 14:30

קבלת קהל למהנדס הוועדה - בתאום פגישה מראש בלבד.

קבלת תיק בניין מארכיב הוועדה יתקבל ע"י הזמנת התיק מראש והודעה מהוועדה כי ניתן להגיע לעיין בתיק

כתובת להזמנת תיק בניין: bodek5@zmora.org.il

 

חדשות

 • 06/03/2023

  פורסם מכרז שמאים, להלן פרטים

 • ביום 22/03/2022 בישיבת מליאה מס' 20220003 אושרו הנחיות מרחביות לישוב קרית עקרון

  קישור להנחיות מרחביות

 • ביום 19.12.21 בישיבת מליאה מס' 2021013- אושר מסמך מדיניות בישוב מזכרת בתיה לפיצול יח"ד לפי תיקון 117 לחוק

  קישור למסמך

 • ביום 19.12.21 בישיבת מליאה מס' 2021013 עודכנו ההנחיות המרחביות בישוב מזכרת בתיה.

  ההנחיות המעודכנות מפורסמות באתר לעיון הציבור

   

 • 09/05/2021

  שלום רב,

  בתאריך 06/07/2021 צפויה להיכנס לתוקף החובה להעביר לבקרת תכן במכון בקרה כל בקשה להיתר העומדת בקריטריונים שלהלן:

  בניה חדשה למגורים בלבד, בבניה רוויה מגובה 2 קומות ועד 29 מ' ממפלס הכניסה הקובעת ועד הכניסה לדירה העליונה, עם 6 יח"ד ומעלה.

  החובה תחול על כל בקשה להיתר כנ"ל המוגשת לוועדה המקומית החל ממועד הכניסה לחובה ואילך.

  לקראת כניסתם של מכוני הבקרה לחובה אנו נערכים להדרכות לקהלי היעד השונים.

  הדרכות לעורכי בקשות יתקיימו בתאריכים 26/05/21, 02/06/21, 09/06/21, 16/06/21, 23/06/21, 30/06/21.

  בין השעות 10:00-12:00.

  ההדרכות ייעשו בזום, לינק לזום יישלח לנרשמים על פי התאריך המבוקש.

  להלן קישור לרישום: https://forms.gle/FEKgdWqriGLQxMg48

  השתתפותכם חשובה!

  בברכה,

  אגף מכוני בקרה, אגף רגולציה, מינהל התכנון

 • 15/07/2020

  הוועדה המקומית "זמורה" אישרה בישיבה מס. 2020007 בתאריך 16/06/2020 הנחיות מרחביות לתכנית הבינוי באזור התעסוקה במזכרת בתיה בינ/1/266, בהתאם לסעיף 145ד' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965. את ההנחיות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הועדה, תחת הלשונית הנחיות. הנחיות  אלה יכנסו לתוקף בתום 30 יום ממועד הפרסום האחרון. הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות בלבד רשאי לערור לוועדת הערר לתכנון ובניה מחוז מרכז בתוך 30 יום מיום פרסומם. 

  רון מוסקוביץ

  יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה

 • מליאת הועדה

  מליאת הועדה זמורה אישרה בתאריך 11/2/2020 פה אחד את ההנחיות המרחביות ליישוב מזכרת בתיה.

  ההנחיות מפורסמות באתר זה והן נועדו להנחות את המתכננים, התושבים ובעלי העסקים בכל הקשור למראה המרחב הציבורי בתחומי היישוב.

 • מדיניות אכיפה

  מליאת הועדה זמורה אשררה בדיון שהתקיים ב 17 דצמבר 2019 את מדיניות האכיפה במרחב השיפוט שלה.

  מהמסמך עולה שהועדה תמשיך לשים דגש על אכיפה כנגד בנייה שמסכנת את שלום הציבור, בנייה ללא היתר בכלל ובשטחים הפתוחים והחקלאיים בפרט, פלישה לשטחי ציבור והצבת קרוואנים.

  מסמך מדיניות האכיפה העדכני מצוי באתר הועדה.

 • עדכון לעורכי הבקשות

  לעורכי הבקשות שלום רב,

   הוועדה מתבקשת להבהיר

  בקשה להיתר, שתוגש לוועדה ולא תהיה תואמת במהותה ובתוכן המידע לבקשה להיתר, והשינוי בין המידע לבקשה

   להיתר יהווה שינוי/ תוספת בגיליון הדרישות לכל שלביו- תדחה בשלב תנאי הסף.

   במקרה כזה יהיה על עורך הבקשה להזין בקשה חדשה ומעודכנת למידע.

 • 08/07/2018

  קנס 100 אלף ₪ ותשלום היטל השבחה בגין שימוש חורג

  בהמשך לתביעה של ועדת זמורה, קבע בית משפט השלום ברחובות שעל הנאשמים בשימוש חורג בשטח חקלאי יהיה לשלם 100,000 ₪ קנס לוועדה. כמו כן קבע בית המשפט שתערך שומה לקביעת היטל השבחה בגין השימוש החורג וכי המקום יפונה תוך חצי שנה

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.