תיקון 101 לחוק התכנון והבניה

תושבים יקרים,
תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אושר בכנסת ביום 01.08.2014 וכולל את השינויים הבאים:

  • הרחבת סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנון
  • רישוי מקוון (נכנס לתוקף ביום 03.04.2016)
  • מכוני בקרה (יכנס לתוקף בנובמבר 2016)

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר מנהל התכנון במשרד האוצר

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, התקנות נכנסו לתקפן ביום 01.08.2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שניתנו ע"י הוועדה
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות מרחביות בנושא עבודות ומבנים הכלולים בפטור מהיתר.
ההנחיות המרחביות של הוועדה שאושרו על ידי ישיבת מליאה ביום 29/11/2017 ישיבה מס' 2017017.
מצ"ב קישור בפרסום בתקנון התכנון והבניה

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר מנהל התכנון משרד האוצר או באמצעות טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

רישוי מקוצר

תקנון התכנון והבניה הליך רישוי בדרך מקוצרת


מערכת רישוי זמין

מערכת רישוי זמין הינה מערכת ארצית אחידה ומקוונת ורק דרכה ניתן להגיש בקשות למידע להיתר בנייה ובקשות להיתר בנייה. קישור למערכת רישוי זמין.

כל הליך הרישוי יתנהל דרך "מערכת רישוי זמין" של מנהל התכנון. הגישה למערכת זו היא באמצעות כרטיס חכם בלבד. המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ביניהם המועצות המקומיות, גורמים מוסרי מידע (חברת חשמל, רשות העתיקות, בזק, פיקוד העורף, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות, איגוד ערים לאיכות הסביבה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים של רשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים.

המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות. זוהי מערכת מודרנית וחדשנית המאפשרת ניהול, מעקב וארכוב מתקדמים. לוחות הזמנים של מתן המידע והטיפול בבקשה להיתר קצובים בחוק ומנוהלים דרך המערכת ובכך מקצרים את התהליכים ומשפרים את השירות לאזרח, כמו גם לאנשי המקצוע הלוקחים חלק בתהליך הרישוי.

הליך רישוי הבניה