פורסם מכרז לתפקיד מהנדס/ת הועדה, להלן פרטי המכרז
מועמדות יש להגיש באמצעות דוא"ל  למנהלת הועדה המקומית: hadar@zmora.org.il  
הוארך מועד הגשת מועמדות  עד ליום שלישי ה- 13/09/22