הליך רישוי הבניה

הליך רישוי  הבנייה החדש כולל שבעה שלבים:

  1. מידע נדרש להיתר
  2. בקרה מרחבית והחלטת רשות הרישוי
  3. בקרת תוכן - עד נובמבר 2016 יבוצע על ידי הוועדה בהמשך באמצעות מכון בקרה
  4. סיכום ומתן היתר
  5. אישור לתחילת העבודות
  6. בקרת ביצוע - עד נובמבר 2016 יבוצע על ידי הוועדה בהמשך באמצעות מכון בקרה
  7. תעודת גמר

השינוי המהותי שחל בתהליך הרישוי החדש לעומת הקיים הוא חובת מסירת מידע למבקש ההיתר לפני הגשת הבקשה עצמה.

זה השלב בו מקבל מבקש ההיתר את כל המידע הנוגע להיתר הבנייה, כולל הנחיות מרחביות, תנאים של כל הגורמים המאשרים השונים בהתאם לנתונים שמבקש ההיתר מסר בטופס הבקשה למידע.

שלבי תהליך הרישוי המלא

הנחיות להגשת בקשה למידע כללי

הנחיות להגשת בקשה למידע תכנוני להיתר בניה

הנחיות גורמים מוסרי מידע

הנחיות להגשת הבקשה להיתר

דרישות עקרונית לשלב בקרת התוכן

דרישות עקרוניות להשלמה לתחילת עבודות

דרישות עקרוניות להשלמה במהלך הביצוע

דרישות עקרוניות להשלמה לתעודת גמר

דגשים להגשת בקשות לפי מועצות