בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין

סוג הבקשה:

* חובה לבחור את סוג הבקשה לטאבו

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

• הסכם
• נסח טאבו עדכני
• אישור מועצה (למעט קרית עקרון)
• תצהיר היעדר חריגות בניה
• ייפוי כוח
• צילום ת.ז
• טופס בקשה
• דף ראשון מחוזה הרכישה (כאשר המוכרים רכשו את הנכס)

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

• פס"ד חתום
• תעודת גירושין
• צילום ת.ז
• נסח טאבו
• אישור מועצה (למעט קרית עקרון)
• כתב הצהרה והתחייבות – רק מקבל העברה חותם
• תצהיר היעדר חריגות בניה
• טופס בקשה

העברה ללא תמורה

• צילום ת.ז נותן /מקבל
• תצהירים נותן/מקבל
• נסח טאבו עדכני/חוזה חכירה (אם מדובר באדמת מנהל)
• אישור מועצה (למעט קרית עקרון)
• כתב הצהרה והתחייבות
• טופס בקשה
• יפוי כוח

בקשה למידע בדבר חבות או אי חבות בהיטל השבחה

• חוזה רכישה
• נכס טאבו עדכני
• צילום ת.ז.
• יפוי כח
• טופס בקשה

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי המוכר


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונהניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx