ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני

בימי שני בין השעות 12:00-08:30
בימי רביעי בין השעות 15:00-12:00

מענה טלפוני יינתן  בימים ראשון שלישי וחמישי בין השעות 10:00 - 12:00

לבודקי ההיתרים והתכניות רק במיילים

קבלת קהל לשמאים

בימי שלישי בין השעות 8:30 - 11:00
קבלת קהל לשמאים לארכיב הוועדה בלבד

מהנדסת הוועדה

יש לתאם פגישה מראש מול שוש כהן 08-6223083