מפת הגעה     צור קשר  

הועדה לתכנון ובניה זמורה

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  

לועדה המקומית דרוש בודק היתרים ותכניות בניין עיר - לפרטים נוספים

הזמנה להגשת הצעות למכרז מס' 4/2016 - להקמה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול ייעודי קרקע - לצפיה בפרטי המכרז

 mainpic1

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.